Dlaczego moje dziecko jest agresywne?

 

Rodzice o agresywnych zachowaniach swoich dzieci najczęściej dowiadują się od osób trzecich. Bywa, że dziecko często wykazuje agresję i przemoc w szkole oraz uczestniczy w bójkach z rówieśnikami. Pierwszą reakcją rodziców jest nieukrywane zaskoczenie i niedowierzanie, jednak nic nie dzieje się bez przyczyny. Podstawą agresywnych zachowań wśród dzieci mogą być różne czynniki. U młodszych dzieci szkolne bójki i przewinienia najczęściej wynikają z braku umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz niezdolnością do rozwiązywania problemów. W przypadku nastolatków wspomniane przyczyny poszerzają się o problemy w relacjach z kolegami ze szkoły, brak uwagi ze strony dorosłych oraz huśtawkę nastrojów spowodowaną przez hormony.

Zrzut-ekranu-2021-05-13-o-09.46.30

Wychowuj przykład, a nie dawaj wykład

Dzieci są świetnymi obserwatorami i wcielają w życie zachowania podpatrzone w domu. Warto przemyśleć własne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, gdyż właśnie to może pomóc odkryć powody agresji u własnego dziecka. Czasem wystarczy, że dziecko usłyszy nerwowość w głosie rodzica, którą następnie odczuwa w relacji i przekłada na swoje zachowanie. Wpływ może mieć również przekonanie rodzica, że dziecko powinno być silne i umieć walczyć o swoje. Wtedy dzieci budują sobie scenariusz relacji na podstawie opinii rodziców, a następnie realizują go w życiu. Przyczyną mogą być także komunikaty kierowane do dzieci np. o braku czasu dla niego, umniejszaniu ich problemów lub konieczności radzenia sobie z problemem samodzielnie. Relacje społeczne dzieci i nastolatków nie są tak rozwinięte, jak u dorosłych, dlatego wykorzystują oni przemoc, która wydaje się szybkim i skutecznym sposobem na zdobycie przewagi.

Wspieraj i współpracuj

Najważniejszą zasadą jest konsekwentne wspieranie dziecka podczas nauki nabywania innych sposobów wyrażania negatywnych emocji. Spokojna rozmowa i chęć zrozumienia co skłoniło dziecko do agresywnej reakcji, może okazać się kluczem do sukcesu. Szybkie rozwiązywanie spraw poprzez wyrażanie swojej dezaprobaty, wymierzanie kary lub odreagowanie na dzieciach swoich negatywnych emocji jedynie utrwalają agresywne schematy i nie pozwalają na rozwiązanie problemów u podstaw. Zmiana wymaga czasu i cierpliwości oraz ogromnych nakładów pracy zarówno ze strony dzieci, jak i dorosłych. Podejmowanie rozmów na temat radzenia sobie w ciężkich sytuacjach, poważne traktowanie problemów dzieci i okazywanie zrozumienia prowadzi do zbudowania zdrowej relacji między rodzicami a dziećmi opartej na zaufaniu. Jeśli pomimo starań o dobre relacje problem agresji i przemocy nasila się, trzeba szukać pomocy u specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

nauczyciel

OC nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej

Chroni w razie szkody wyrządzonej uczniowi/wychowankowi

kup teraz
nnw dziecka

NNW dzieci i młodzieży

Gdy potrzebujesz kompleksowej ochrony swojego dziecka w każdym miejscu i czasie.
Ochrona do 25 roku życia

kup teraz