Ogólnopolska mapa bezpieczeństwa

Ogólnopolska mapa bezpieczeństwa to mapa, dzięki której sprawdzisz czy Twoja szkoła lub placówka oświatowa do której uczęszcza Twoje dziecko otrzymało ogólnopolski certyfikat bezpieczeństwa KTD na podstawie, którego zweryfikowano czy:

  • placówka spełnia wymogi bezpieczeństwa
  • kadra przeszła kurs bezpieczeństwa KTD, z wykfalifikowanym specjalistą ds. bezpieczeństwa
  • prowadzi edukację w obszarze bezpieczeństwa zarówno dla dzieci jak i nauczycieli
  • teren wokół szkoły jest bezpieczny
  • prowadzane są cykliczne monitorowania szkoły i terenu wokół niej

Ogólnopolski Certyfikat Bezpieczeństwa KTD, odnawialny jest co roku. Certyfikat może nie zostać wydany, jeśli szkoła nie spełnia wymogów związanych z bezpieczeństwem lub nie posiada odpowiednich zabezpieczeń.