Oświadczenie

Powiadomiono mnie o tym, że w ramach wybranego przeze mnie ubezpieczenia:

  • jego głównym przedmiotem są Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialność Cywilna nauczycieli i dyrektora;
  • potwierdzam, że mam nieukończony 65 rok życia;
  • ubezpieczenie nie obejmuje Sportu Wysokiego Ryzyka i Sportu Zawodowego;
  • ubezpieczenie obejmuje ochronę udzielaną przez okres 12 miesięcy;
  • wysokość świadczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia

Zapoznałem się z ustandaryzowanym dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta Produktu), obowiązkami informacyjnymi dystrybutora (OID) oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Wpisz KOD pośrednika

Dane kontaktowe

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z Tabelą urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku
Podając numer wyrażasz zgodę na kontakt drogą telefoniczną

Dane Ubezpieczającego

Dane zamieszkania

Wybierz datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Wybierz wariant ubezpieczenia