Polityka prywatności Portalu Kocham To Dbam

I. Zawartość polityki prywatności Kocham To Dbam

1. Polityka prywatności Kocham To Dbam to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników, Klientów oraz Opiekunów Platformy przez Kocham To Dbam dostępnej pod adresem www.kochamtodbam.pl. W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

2. Niezależnie od niniejszej Polityki prywatności oraz zakresu przetwarzanych danych osobowych przez Kocham To Dbam, dane osobowe Użytkowników zalogowanych są również przetwarzane przez Dystrybutorów i Ubezpieczycieli, w szczególności w zakresie danych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową. Kocham To Dbam nie jest administratorem tych danych, a jedynie podmiotem przetwarzającym te dane w imieniu i na rzecz Dystrybutora lub Ubezpieczyciela.

2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Platformę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się w Polityce Cookies dostępną pod adresem www.kochamtodbam.pl

3. Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników, czyli każdego, kto wchodzi na stronę www Platformy, niezależnie od tego, czy posiada Konto. W zależności od tego, jak korzystasz z Platformy, znajdą zastosowanie różne przypadki przetwarzania danych o Tobie.

4. Jeśli w Polityce prywatności nie znajdziesz interesujących Cię informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych Kocham To Dbam z chęcią Ci ich udzieli. Poniżej znajdziesz bezpośredni kontakt do naszego IOD-a.

II. Administrator danych Kocham To Dbam

Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Kocham To Dbam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa.

Z Kocham To Dbam można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej;

2) pod adresem poczty elektronicznej: iod@kochamtodbam.pl

III. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Kocham To Dbam przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia Usług dostępnych na Platformie zgodnie z Regulaminami Kocham To Dbam lub jeśli pozyskaliśmy Twoją dobrowolną, odrębną zgodę. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w innych celach, nie pozyskujemy Twoich danych osobowych z innych źródeł niż te wskazane poniżej oraz nie przekazujemy ich żadnym podmiotom, które nie są uprawnione do ich posiadania. 

Poniżej zawarliśmy wykaz celów i czynności przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Kocham To Dbam.

1. Działanie Platformy

Jak w przypadku każdego serwisu internetowego, przetwarzamy informacje o naszych Użytkownikach korzystających z Platformy: informacje dotyczące Twojego urządzenia, w celu zapewnienia poprawności działania Platformy. Dane te mogą być następujące: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach Cookies, dane dotyczące sesji (czyli od wejścia przez Ciebie na Platformę do zamknięcia przez Ciebie ostatniej karty Platformy), dane przeglądarki internetowej, z której korzystasz do wyświetlania Platformy, inne dane dotyczące urządzenia, np. ID Twojego urządzenia mobilnego, dane dotyczące aktywności na Platformie, w tym na poszczególnych podstronach. Są to standardowe informacje, jakie przetwarzają administratorzy stron www do zapewnienia ich poprawnego wyświetlania i działania. 

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości naszych niezalogowanych Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Kocham To Dbam obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO. 

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zapewnienia działania Platformy i dostępu naszych Użytkowników do treści wyświetlanych na Platformie., tj. w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Platformy oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików Cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej lub ustawieniami Twojego urządzenia mobilnego, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Platformy.

2. Informacje o Kocham To Dbam, Partnerach oraz Produktach ubezpieczeniowych

Platforma zawiera informacje edukacyjne dotyczące ochrony ubezpieczeniowej zamieszczane z inicjatywy Kocham To Dbam oraz Partnerów, jak również informacje o Produktach ubezpieczeniowych otrzymane od Dystrybutorów i Ubezpieczycieli współpracujących z Kocham To Dbam i korzystających z Platformy do obsługi dystrybucji ubezpieczeń i publikowanych w ich imieniu i na ich rzecz. Jest to nieodłączna część Usług świadczonych na Platformie. Podstawą do wyświetlania tych treści zarówno dla Użytkowników jest zawarta umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem Platformy, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Platforma służy m.in. do wsparcia procesów dystrybucji Produktów ubezpieczeniowych świadczonych przez Dystrybutorów i Ubezpieczycieli. Oznacza to, że za pośrednictwem Platformy Użytkownik może przystąpić do ubezpieczenia, w tym zakresie Kocham To Dbam jest administratorem wyłącznie podstawowych danych rejestracyjnych Użytkownika zawartych na Koncie (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu). Dane te są przetwarzane w celu zawarcia umowy ubezpieczenia lub przystąpienia do ochrony ubezpieczeniowej oraz wszelkie pozostałe dane dotyczące obsługi posiadanych ubezpieczeń są własnością Dystrybutora lub Ubezpieczyciela, a Kocham To Dbam przetwarza je wyłącznie w ramach umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z Dystrybutorem w związku z korzystaniem z Platformy. Są to dane objęte tajemnicą ubezpieczeniową i Kocham To Dbam nie jest ich administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i nie ma prawa przetwarzać ich we własnych celach ani decydować o ich przetwarzaniu, w tym o ich udostępnianiu. Niezwłocznie po zakończeniu współpracy z danym Dystrybutorem dane te zostaną trwale usunięte z Platformy.

3. Social media Kocham To Dbam

Kocham To Dbam korzysta z social media poprzez prowadzenie swoich profili, fanpage i kanałów na portalach społecznościowych np. Facebook, Youtube. W tym celu Kocham To Dbam przetwarza dane osobowe użytkowników portali społecznościowych, którzy należą do sieci kontaktów, są obserwującymi, obserwowanymi, komentującymi lub w inny sposób są widoczni dla Kocham To Dbam zgodnie z charakterystyką danego portalu społecznościowego. Dane użytkowników portali społecznościowych mogą być też ujawniane na profilach Kocham To Dbam innym użytkownikom tych portali lub ogółowi użytkowników zgodnie z regulaminem i polityką prywatności danego portalu, np. w przypadku zamieszczania komentarzy, publikacji postów na kanałach lub fanpage Kocham To Dbam. Każdy Użytkownik należący do społeczności Kocham To Dbam w social media lub podejmujący inne aktywności powinien zapoznać się z warunkami świadczenia usług danego portalu społecznościowego. 

Przetwarzanie danych Użytkowników w social media odbywa się przez Kocham To Dbam na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kocham To Dbam – promocji Kocham To Dbam (art. 6 ust.1. lit. f RODO), zgodnie z regulaminami portali społecznościowych i na warunkach przez te portale ustalanych i wyłącznie po dobrowolnym podjęciu aktywności danego użytkownika portalu na profilu, fanpage, kanale Kocham To Dbam. Kocham To Dbam nie przetwarza danych użytkowników social media w inny sposób lub w innym zakresie (z zastrzeżeniem danych o aktywnościach zgodnie z usługami świadczonymi przez te portale, o czym informujemy w odrębnym punkcie poniżej). 

4. Alert Kocham To Dbam, direct marketing

Kocham To Dbam wysyła cykliczny Alert, tj. informację mailową o aktualnościach dotyczących bezpieczeństwa ubezpieczeniowego, Kocham To Dbam, Platformy lub Partnerów. W tym celu przetwarzamy adresy e-mail Użytkowników, którzy zasubskrybowali Alert lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Kocham To Dbam. Subskrypcja Alertu jest dobrowolna i niezależna od korzystania z innych Usług Platformy i może zostać cofnięta w każdym czasie, ze skutkiem od dnia jej cofnięcia. 

Ponadto, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na stosowanie dobrowolnych plików Cookies lub przetwarzanie w celach marketingowych (odpowiednio do zakresu przetwarzanych w tych celach informacji), informacje o Użytkownikach i ich aktywnościach mogą być przetwarzane w celu prezentowania treści i ofert zgodnych z przewidywanymi indywidualnymi preferencjami danego Użytkownika. Może to wiązać się z prostym profilowaniem preferencji Użytkownika. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie, ze skutkiem od dnia jej cofnięcia.  

5. Infolinia, korespondencja, wnioski i reklamacje

W przypadku podjęcia z nami kontaktu telefonicznego lub korespondencji, będziemy przetwarzać Twoje dane w niej zawarte w celu załatwienia Twojej sprawy: udzielenia informacji, odpowiedzi na Twoje pytania, rozpatrzenia wniosku lub złożonej przez Ciebie reklamacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w tym celu możemy tez przetwarzać inne dane o Tobie posiadane już wcześniej, np. do wyjaśnienia reklamacji. Jeśli jesteś zalogowanym Użytkownikiem, możemy również w tym celu przekazać Twoje dane do ubezpieczyciela lub agenta, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu załatwienia Twojej sprawy i są przetwarzane nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu korespondencji. 

Jeżeli korespondencja prowadzona z Kocham To Dbam będzie dotyczyła umów ubezpieczenia, Kocham To Dbam przekaże jej treść odpowiedniemu Dystrybutorowi lub Ubezpieczycielowi. Kocham To Dbam nie jest uprawniona do wyjaśniania spraw związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia lub ochroną ubezpieczeniową.

6. Statystyki korzystania z Platformy oraz social media

W celu poprawy jakości usług świadczonych na Platformie, Kocham To Dbam przetwarza ogólne informacje statystyczne dotyczące korzystania z Platformy, w tym informacje o sesji, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy, informacji o przeglądarkach internetowych. Informacje te będą pochodziły z plików Cookies oraz z narzędzi statystycznych dostarczanych przez innych usługodawców, np. przez Facebook, Youtube, Google Szczegółowe informacje o stosowaniu plików Cookies zawarliśmy w Polityce Cookies Kocham To Dbam. 

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Kocham To Dbam polegającym na ułatwieniu korzystania z Platformy, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usług świadczonych online dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości serwisów internetowych, ułatwiania korzystania z serwisów oraz poprawa jakości świadczenia usług online jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców stron internetowych – w tym przypadku Platformy. W zakresie, w jakim przetwarzanie przez nas informacji będzie dotyczyło preferencji danego Użytkownika w celu wyświetlania bardziej dostosowanych treści, będzie to możliwe wyłącznie za uprzednio wyrażoną zgodą, o czym informujemy poniżej w kolejnym punkcie. 

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Kocham To Dbam, lecz nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od otrzymania informacji. Po tym czasie Kocham To Dbam może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach dostarczanych przez innych dostawców, np. Facebook, Youtube, Google może być jednak dłuższy, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Kocham to Dbam. Kocham To Dbam nie będzie ich dłużej wykorzystywać, lecz może zdarzyć się, że będzie miała potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę danego narzędzia.

7. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Kocham To Dbam lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Kocham To Dbam może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Kocham To Dbam względem Użytkownika, który to okres zazwyczaj wynosi trzy lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi, podmiotowi (w szczególności Ubezpieczycielowi) lub organom publicznym uprawnionym na mocy przepisów prawa, np. sądom, policji, prokuraturze. W każdym przypadku Kocham To Dbam dokona rzetelnej weryfikacji, czy i w jakim zakresie określony podmiot jest uprawniony do otrzymania informacji od Kocham To Dbam.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

W zakresie, w jakim dane Użytkowników dotyczą umów ubezpieczenia i są objęte tajemnicą ubezpieczeniową, Kocham To Dbam nie jest uprawniona do ich ujawniania w żadnym przypadku. Takie dane może ujawniać jedynie Ubezpieczyciel zgodnie z przepisami szczególnymi.

IV. Odbiorcy danych Użytkowników

Dane, których administratorem jest Kocham To Dbam

Kocham To Dbam ujawnia dane osobowe Użytkowników, których jest administratorem, wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Kocham To Dbam, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

Dane osobowe, których podmiotem decyzyjnych jest Dystrybutor lub Ubezpieczyciel

Dane osobowe zawarte na Koncie Klienta mogą być dostępne dla Opiekuna, Dystrybutora oraz Ubezpieczyciela. Dane dotyczące ubezpieczeń są to dane osobowe, których administratorem danych jest Ubezpieczyciel, co oznacza, że dane są przekazywane również Ubezpieczycielowi, lecz odbywa się to poza Platformą i bez udziału Kocham To Dbam. 

Dane osobowe Opiekunów są dostępne dla Dystrybutora oraz mogą być dostępne dla Ubezpieczyciela.

V. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Kocham To Dbam w państwach trzecich.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z Kocham To Dbam lub Inspektorem Ochrony Danych i poinformuj go, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.

VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli Twoim zdaniem dochodzi do nieprawidłowości w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

3) telefonicznie: 606 695 000.

Zachęcamy, aby najpierw skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który służy wszelkimi wyjaśnieniami oraz pomoże Ci zaopiekować się Twoją sprawą.

VIII. Inspektor Ochrony Danych

W każdym przypadku możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Kocham To Dbam

1) mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@kochamtodbam.pl

2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

IX. Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Kocham To Dbam w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Platformie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1.06.2021