PZU

PZU jako  największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i  pozostałych osobowych. W roku szkolnym 2023/2024 PZU to Parter Strategiczny oraz  Sponsor Programu Kocham to dbam.

Szeroki zakres ubezpieczenia NNW - PZU EDUKACJA z pewnością zapewni doskonałą ochroną dzieciom i młodzieży.