NNW dzieci i młodzieży

nnw dziecka

Ubezpieczenie  od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i  młodzieży, to ochrona:

 

 • od  6 miesiąca życia  do 26 roku życia
 • przez cały rok, 24/7 na terenie całego świata (w tym również w okresie wakacyjnym)
 • obejmująca również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych w szkole i poza nią
 • dająca możliwość wyboru wariantów oraz sum ubezpieczenia
 • ze zniżką 20% przy ubezpieczeniu kolejnych dzieci w rodzinie
 • w konkurencyjnej cenie - z posiadanym kodem jeszcze taniej, aż o 10%

Atuty ochrony:

 

 • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w szerokim zakresie  na wysokie sumy ubezpieczenia, np. uszczerbek na zdrowiu nawet do 180 000 zł.
 • Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku i choroby płatne od 1-go dnia pobytu
 • Wsparcie w przypadku zdarzeń związanych ze światem Internetu  - ochrona w sieci. 
 • Odpowiedzialność za pobyt w szpitalu w związku z COVID-19.
 • Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych
 • Świadczenie "bólowe"
 • Wsparcie assistance po nieszczęśliwym wypadku
 • Indywidualne korepetycje

i wiele innych

 

UWAGA!!!

 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia nauczycieli i personelu placówki.
 • Dla Placówek wykupujących ubezpieczenie w formie tradycyjnej – 10% zniżki dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

Kup teraz