Tabela - Bez kodu

Oferta PZU

Wariant 1
30
rocznie Kup teraz
Wariant 2
37
rocznie Kup teraz
Wariant 3
48
rocznie Kup teraz
Wariant 4
55
rocznie Kup teraz
Wariant 5
91
rocznie Kup teraz
Wariant 6
121
rocznie Kup teraz
Wariant 7
161
rocznie Kup teraz
Wariant 8
237
rocznie Kup teraz
Wariant 9
349
rocznie Kup teraz
Suma ubezpieczenia
12 000 ZŁ
15 000 ZŁ
20 000 ZŁ
30 000 ZŁ
50 000 ZŁ
70 000 ZŁ
100 000 ZŁ
150 000 ZŁ
220 000 ZŁ
Świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie (nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy)
  • Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
120 zł za 1% uszczerbku
(do 12 000 zł)
150 zł za 1% uszczerbku
(do 15 000 zł)
200 zł za 1% uszczerbku
(do 20 000 zł)
300 zł za 1% uszczerbku
(do 30 000 zł)
500 zł za 1% uszczerbku
(do 50 000 zł)
700 zł za 1% uszczerbku
(do 70 000 zł)
1000 zł za 1% uszczerbku
(do 100 000 zł)
1500 zł za 1% uszczerbku
(do 150 000 zł)
2200 zł za 1% uszczerbku
(do 220 000 zł)
Oparzenie, odmrożenie
120 zł za 1% uszczerbku
(do 2 400 zł)
150 zł za 1% uszczerbku
(do 3 000 zł)
200 zł za 1% uszczerbku
(do 4 000 zł)
300 zł za 1% uszczerbku
(do 6 000 zł)
500 zł za 1% uszczerbku
(do 10 000 zł)
700 zł za 1% uszczerbku
(do 14 000 zł)
1000 zł za 1% uszczerbku
(do 20 000 zł)
1500 zł za 1% uszczerbku
(do 30 000 zł)
2200 zł za 1% uszczerbku
(do 44 000 zł)
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni)
do 360 ZŁ
do 450 ZŁ
do 600 ZŁ
do 900 ZŁ
do 1 500 ZŁ
do 2 100 ZŁ
do 3 000 ZŁ
do 4 500 ZŁ
do 6 600 ZŁ
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu)
1 200 ZŁ
1 500 ZŁ
2 000 ZŁ
3 000 ZŁ
5 000 ZŁ
7 000 ZŁ
10 000 ZŁ
15 000 ZŁ
22 000 ZŁ
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pobyt w szpitalu)
600 ZŁ
750 ZŁ
1 000 ZŁ
1 500 ZŁ
2 500 ZŁ
3 500 ZŁ
5 000 ZŁ
7 500 ZŁ
11 000 ZŁ
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie)
60 ZŁ
75 ZŁ
100 ZŁ
150 ZŁ
250 ZŁ
350 ZŁ
500 ZŁ
750 ZŁ
1100 ZŁ
Dieta szpitalna płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni)
120 ZŁ za dzień
150 ZŁ za dzień
180 ZŁ za dzień
200 ZŁ za dzień
200 ZŁ za dzień
220 ZŁ za dzień
250 ZŁ za dzień
300 ZŁ za dzień
300 ZŁ za dzień
Ryczałt za niezdolność do nauki trwającej dłużej niż 14 dni
15 zł za dzień
30 zł za dzień
40 zł za dzień
50 zł za dzień
50 zł za dzień
60 zł za dzień
80 zł za dzień
100 zł za dzień
100 zł za dzień
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym: zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
do 3 000 zł
do 3 750 zł
do 5 000 zł
do 7 500 zł
do 12 500 zł
do 17 500 zł
do 25 000 zł
do 37 500 zł
do 55 000 zł
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym za operacje chirurgiczne
do 1 200 zł
do 1 500 zł
do 2 000 zł
do 3 000 zł
do 5 000 zł
do 7 000 zł
do 10 000 zł
do 15 000 zł
do 20 000 zł
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania
do 3 000 ZŁ
do 4 000 ZŁ
do 5 000 ZŁ
do 5 000 ZŁ
do 5 000 ZŁ
do 7 000 ZŁ
do 10 000 ZŁ
do 15 000 ZŁ
do 22 000 ZŁ
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (na terenie Polski)
do 3 000 ZŁ
do 3 750 ZŁ
do 5 000 ZŁ
do 7 500 ZŁ
do 12 500 ZŁ
do 17 500 ZŁ
do 25 000 ZŁ
do 37 500 ZŁ
do 55 000 ZŁ
Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej – za wymienione zdarzenia wypłacamy wyższe świadczenia, a za pozostałe wypadki – w takiej wysokości jak świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią (nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy)
  • Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
180 zł za 1% uszczerbku
(do 18 000 zł)
225 zł za 1% uszczerbku
(do 22 500 zł)
300 zł za 1% uszczerbku
(do 30 000 zł)
450 zł za 1% uszczerbku
(do 45 000 zł)
750 zł za 1% uszczerbku
(do 75 000 zł)
1050 zł za 1% uszczerbku
(do 105 000 zł)
1500 zł za 1% uszczerbku
(do 150 000 zł)
2250 zł za 1% uszczerbku
(do 225 000 zł)
3300 zł za 1% uszczerbku
(do 330 000 zł)
Oparzenie, odmrożenie
180 zł za 1% uszczerbku
(do 3 600 zł)
225 zł za 1% uszczerbku
(do 4 500 zł)
300 zł za 1% uszczerbku
(do 6 000 zł)
450 zł za 1% uszczerbku
(do 9 000 zł)
750 zł za 1% uszczerbku
(do 15 000 zł)
1050 zł za 1% uszczerbku
(do 21 000 zł)
1500 zł za 1% uszczerbku
(do 30 000 zł)
2250 zł za 1% uszczerbku
(do 45 000 zł)
3300 zł za 1% uszczerbku
(do 66 000 zł)
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni)
do 540 zł
do 675 zł
do 900 zł
do 1 350 zł
do 2 250 zł
do 3 150 zł
do 4 500 zł
do 6 750 zł
do 9 900 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu)
1 800 zł
2 250 zł
3 000 zł
4 500 zł
7 500 zł
10 500 zł
15 000 zł
22 500 zł
33 000 zł
Świadczenia w razie choroby – również w wakacje i ferie
Dieta szpitalna z powodu choroby (w tym Covid-19) płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni)
120 zł za dzień
150 zł za dzień
180 zł za dzień
200 zł za dzień
200 zł za dzień
220 zł za dzień
250 zł za dzień
300 zł za dzień
300 zł za dzień
Wystąpienie sepsy
1 200 zł
1 500 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
7 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
22 000 zł
Poważne zachorowanie, w tym m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna
1 200 zł
1 500 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
7 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
22 000 zł
Usługi assistance w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie, na terenie Polski
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych)
do 1 200 zł
do 1 200 zł
do 1 200 zł
do 1 200 zł
do 1 200 zł
do 1 200 zł
do 1 200 zł
do 1 200 zł
do 1 200 zł
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji
do 500 zł
do 500 zł
do 500 zł
do 500 zł
do 500 zł
do 500 zł
do 500 zł
do 500 zł
do 500 zł
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji
do 1000 zł
do 1000 zł
do 1000 zł
do 1000 zł
do 1000 zł
do 1000 zł
do 1000 zł
do 1000 zł
do 1000 zł
Pomoc w zorganizowaniu i dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
do 300 zł
Pomoc psychologa dla dziecka po wypadku
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport dziecka (np. do szpitala lub między placówkami)
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
do 2000 zł
Świadczenia w razie śmierci
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą
12 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
70 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
220 000 zł
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki
24 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
140 000 zł
200 000 zł
300 000 zł
440 000 zł
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej
18 000 zł
22 500 zł
30 000 zł
45 000 zł
75 000 zł
105 000 zł
150 000 zł
225 000 zł
330 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
12 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
70 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
220 000 zł
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego
2 000 zł
3 000 zł
4 000 zł
4 500 zł
5 000 zł
7 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
22 000 zł
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca
2 000 zł
3 000 zł
4 000 zł
4 500 zł
5 000 zł
7 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
22 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW
2 000 zł
3 000 zł
4 000 zł
4 500 zł
5 000 zł
7 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
22 000 zł
Pomoc psychologa dla rodziny dziecka w razie jego śmierci
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
Roczna składka na osobę
30 zł
37 zł
48 zł
55 zł
91 zł
121 zł
161 zł
237 zł
349 zł